HUMAN RESOURCE OUTSOURCING (HRO)

Khidmat penyumberluaran pengurusan sumber manusia.

hro

Apa itu HRO ?

  • “Human Resources Outsourcing” (HRO) merupakan perjanjian kontrak pengurusan sumber manusia antara majikan dan perkhidmatan pihak ketiga.
  • Tujuan adalah untuk majikan mengalihkan pengurusan, tanggungjawab dan fungsi HR tertentu kepada penyedia luar.

Bagaimana HRO berfungsi ?

  • HRO membantu menyediakan keperluan khidmat pengurusan penggajian dan khidmat nasihat seiring dengan fungsi Bahagian Sumber Manusia di syarikat masing-masing.

Manfaat HRO

  • MENJIMATKAN KOS
  • FOKUS DALAM MENGEMBANGKAN PERNIAGAAN
  • TINGKATKAN PRIVASI DATA PEKERJA
  • KONSULTAN YANG MAHIR & BERPENGALAMA
  • LAPORAN LEBIH TEPAT, BETUL & SISTEMATIK
  • MENCEGAH KESALAHAN DALAM PENYEDIAAN GAJI
  • PROSES MENGIKUT PERATURAN SYARIKAT & AKTA DI MALAYSIA